HREN

Ehostat d.o.o. za istraživanje i razvoj

Ehostat je laboratorij za istraživanja i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima. Pokreće nas interes za istraživanjem ljudskog ponašanja i želja da pomičemo granice spoznaje posebno u područjima psihologije, sociologije i kineziologije.

Registrirani smo pri Trgovačkom sudu u Zagrebu i uvedeni u sustav PDV-a. Osnovani smo vlastitim sredstvima, s iznosom temeljnog kapitala od 25 000 kuna.

Vizija

Svaka tvrdnja, teorija, proizvod, trening ili poslovna strategija mora biti utemeljena na točnim i provjerljivim informacijama kako bi ju se moglo smatrati vrijednom. Objektivnost pri korištenju mjernih metoda te nepristranost u interpretaciji rezultata, temelji su na kojima gradimo svaki istraživački poduhvat. Pokreće nas profesionalna ambicija i neiscrpni optimizam, te poštujemo etička pravila struke. Smatramo da je kreativni i na proizvodnju usmjeren rad preduvjet za stvaranje novih vrijednosti na tržištu.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima oko 1200000 korisnika interneta. Vjerujemo da će u budućnosti internet imati sve veću važnost kao medij za diseminaciju znanja i informacija te da će korisnici jasno prepoznavati i podržavati kvalitetan rad, objektivnost i vjerodostojnost objavljenog sadržaja na internetu.

Kao prvi korak našem nastojanju da razvijemo vodeći istraživački centar u Hrvatskoj ali i šire, razvili smo jedinstveni sustav za postavljanje malih internetskih anketa na stanice naših partnera i klijenata.

Područje djelovanja

Naše osnovno područje djelovanja je istraživanje ponašanja i performansi ljudi koji koriste naše usluge i sudjeluju u našim istraživajnima. Rezultati istraživanja prva su stepenica razvoja kako teorija i proizvoda, tako i poslovnih strategija ili psihologijskih mjernih instrumenata.

U dinamičnom društvenom životu, vršimo kontinuirano prikupljanje podataka i analizu istih s ciljem pomicanja granica spoznaje i promocije inovativnih proizvoda s dodanom vrijednošću. Također, vršimo usluge komercijalnih istraživanja tržišta i ljudskih potencijala.

Vođeni smo načelima etičkog poslovanja, kvalitete proizvoda i usluga te profesionalne odgovornosti. Obavljamo široku lepezu istraživačkih pothvata i eksperimentalnog testiranja hipoteza, proizvoda i poslovnih strategija.

Društveno odgovorno poslovanje

U našim istraživanjima se koristimo objektivnim pristupom i osiguravamo zastupljenost svih kategorija odgovora.

Sudjelovanjem u anketama s pitanjima od velike važnosti za društveni život građana Hrvatske, građani nas obvezuju na donaciju civilnom sektoru, humanitarnim organizacijama ili obiteljima u teškim prilikama. Prema tom pravilu, svaki glas vrijedi jednu lipu, a donaciju ćemo izvršiti kada prikupimo 1000000 glasova na tim pitanjima.

Za znanstvene institucije pružamo uslugu servisnog centra za administraciju istraživanja putem interneta i prikupljanje informacija. Ovu uslugu pružamo po povlaštenoj cijeni.

O nama slika 1

Jednostavan i pregledan prikaz za bolji uvid u distribuciju rezultata.


O nama slika 2

Korištenje rezultata istraživanja i njihova ispravna interpretacija garancija je održivog razvoja.