HREN

Ankete koje postavljamo na stranice naših partnera i klijenata naša su jedinstvena usluga i razvili smo je u svrhu nepristranog prikupljanja odgovora posjetitelja tih interetskih stranica.

Novinskim portalima naše ankete podižu stupanj objektivnsti, no one su i poželjan dodatak na službenim stranicama organizacija i poduzeća. Komore i udruge koje žele na jednostavan i elegantan način komunicirati sa svojim članovima, također su korisnici naših usluga.

Svakom problemu potrebno je pristupiti na način koji omogućava kvalitetnu mogućnost signaliziranja odgovora od strane korisnika.