HREN

Provodimo kvalitativna i kvantitativna istraživanja tržišta na reprezentativnim uzorcima. Prilagođavamo metodologiju istraživanja svakom klijentu i ovisno o ciljevima istraživanja.